Kontingent og anden betaling.


Kontingentet udgør  500,00 kr. pr. halvår og opkræves via betalingsservice.

Kontingentet dækker aktiviteter i enhederne og revurderes hvert år ved gruppemødet i februar.

Herudover opkræves der betaling for ture og sommerlejre. Normalt vil betalinger for weekendture blive opkrævet kontant til spejdermøderne via en tilmelding til det enkelte arrangement, og til sommerlejr via gruppens konto.

Kontingent vil vil blive opkrævet via spejdernes medlemsservice, og betales via betalingskort.

Indmeldelse foregår her.

 
Tilbage

© 2017 - KFUM Spejderne Strandboernes Gruppe - Strandboerne.dk